Proiecte de diplomă/disertaţie academice

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Cadru didactic:


Diplomă Disertaţie   Toate

Titlu proiect Descriere Tip
Studiul unui sistem de inductie ... In cadrul lucrarii studentul treb... Diploma
Sistem de control pe 3 axe a une... Disertatie
Studiul generatoarelor sincrone ... In cadrul lucrarii studentul treb... Diploma
Sistem de reglarea a vitezei mot... In cadrul lucrarii studentul treb... Disertatie
Sistem de pansonare cu control r... Diploma
Reglarea vitezei servomotorului ... Disertatie
Reglarea vitezei motorului asinc... Diploma
Reglarea vitezei servomotorului ... Disertatie
Sistem de producere a energiei c... Diploma
Sistem de compensare a factorulu... Diploma
Studiul legilor de reglare de ti... Aceasta tema presupune realizarea... Diploma
Realizarea unor interfete grafic... Aceasta tema presupune realizarea... Diploma
Realizarea unor instrumente virt... Studiul performantelor sistemelor... Diploma
Interfatarea unor standuri de mo... Realizarea unei interfete grafice... Diploma
Interfatarea unor senzori cu aju... Achizitia si prelucrarea datelor ... Diploma
Dezvoltarea unor aplicatii utili... Utilizarea Raspberry PI in divers... Diploma
Realizarea unor elemente de regl... Realizarea unui stand de laborato... Diploma
Studiul si analiza sistemelor di... Aceasta lucrare presupune realiza... Diploma
Sistem automat pentru plantarea ... Nr. Studenti care pot lucra la te... Diploma
Sistem e-learning games Nr. Studenti care pot lucra la te... Diploma
*pentru mai multe informaţii despre proiect, click pe titlu
Pagina:   1  2  3  4  5  Următoare


Căutare în
Cuvinte cheie :

Proiecte academice

Această secţiune cuprinde temele propuse de cadrele didactice care au drept de îndrumare a studenţilor în vederea elaborării lucrărilor de absolvire. Selectaţi din meniul de mai jos facultatea/departamentul de interes, apoi din partea stângă a paginii puteţi alege cadrul didactic şi vizualiza temele pe care acesta le-a propus. Se afişează inclusiv orarul de consultaţii al cadrului didactic, precum şi sala unde acesta poate fi găsit în intervalul respectiv şi adresa de E-mail la care poate fi contactat.

Originalitate lucrări de absolvire

Conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Art. 143 alin. (5) "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat." şi Art. 360 (1) "Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: Lit. (b) nerespectarea dispoziţiilor art. 143 alin (5), cu amendă de la 5.000 la 50.000 lei."

Originalitatea tuturor lucrărilor care se susţin în USV este verificată (înainte de susţinerea acestora), folosind platforma Turnitin, a cărei licenţă de utilizare a fost reînnoită cu sprijinul proiectului MASS-USV.