Managementul proiectelor de Diplomă şi Disertaţie


Proiect implementat de

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava


şi


S.C. Net BRINEL S.A. din Cluj-Napoca


Contract nr. POSDRU/156/1.2/G/142184
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Despre portal

Acest portal cuprinde toate informaţiile necesare pentru elaborarea lucrărilor de diplomă (pentru absolvirea studiilor de licenţă) şi de disertaţie (pentru absolvirea studiilor de master) necesare studenţilor USV, respectiv ghidurile de elaborare a lucrărilor, temele propuse de cadrele didactice coordonatoare, teme propuse de agenţi economici cu care USV are încheiate acorduri de parteneriat, calendarul examenelor de absolvire. Informaţiile sunt organizare pe facultăţi şi/sau departamente, domenii (specializări) de studiu, cadre didactice coordonatoare de proiecte, etc. Site-ul este actualizat în funcţie de datele pe care le primim de la cei care elaborează documentele, propun temele, etc. responsabilitatea revenindu-le în totalitate.
Dezvoltat în cadrul proiectului MASS-USV - Mobile Access Self Service Student, POSDRU/156/1.2/G/142184, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!

Mai multe detalii despre proiect: http://www.usv.ro/mass-usv