Contact


Pentru probleme legate de funcţionarea portalului şi orice problemă tehnică, vă rugăm să contactaţi următoarele persoane:

s.l. univ. dr. ing. Remus PRODAN
Expert pe termen lung IT
E-mail: prodan@eed.usv.ro

dr. ing. Tudor CERLINCA
Expert pe termen lung IT
E-mail: cerlinca.tudor.ioan@gmail.comContact proiect

Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
Conf. univ. dr. ing. Eugen COCA, Manager de proiect
Telefon fix: 0330 101 130, 0230 522 978, interior 273
Telefon mobil: 0745 594 640
E-mail: ecoca@eed.usv.ro
Web: www.usv.ro/mass-usv