Proiecte de diplomă/disertaţie academiceVă rugăm selectaţi facultatea pentru care doriţi informaţii

Proiecte academice

Această secţiune cuprinde temele propuse de cadrele didactice care au drept de îndrumare a studenţilor în vederea elaborării lucrărilor de absolvire. Selectaţi din meniul de mai jos facultatea/departamentul de interes, apoi din partea stângă a paginii puteţi alege cadrul didactic şi vizualiza temele pe care acesta le-a propus. Se afişează inclusiv orarul de consultaţii al cadrului didactic, precum şi sala unde acesta poate fi găsit în intervalul respectiv şi adresa de E-mail la care poate fi contactat.

Originalitate lucrări de absolvire

Conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Art. 143 alin. (5) "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat." şi Art. 360 (1) "Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: Lit. (b) nerespectarea dispoziţiilor art. 143 alin (5), cu amendă de la 5.000 la 50.000 lei."

Originalitatea tuturor lucrărilor care se susţin în USV este verificată (înainte de susţinerea acestora), folosind platforma Turnitin, a cărei licenţă de utilizare a fost reînnoită cu sprijinul proiectului MASS-USV.