Programare examene finalizare studii

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

2017  2016  2015  
Diplomă
Planificare_Examen_Diploma_Calculatoare_Comisia1 (pdf)
Planificare_Examen_Diploma_Calculatoare_Comisia2 (pdf)
Planificare_Examen_Diploma_Inginerie_Economica (pdf)
Planificare_Examen_Diploma_Inginerie_Economica_5ani (pdf)
Planificare_Examen_Diploma_Sisteme_Electrice (pdf)
Planificare_Examen_Diploma_iulie_2017 (pdf)


Disertaţie
Planificare_Examen_Absolvire_TIC_iulie_2017 (pdf)
Planificare_Examen_Disertatie_RCC (pdf)
Planificare_Examen_Disertatie_SIC (pdf)
Planificare_Examen_Disertatie_SMCPE (pdf)
Planificare_Examen_Disertatie_TAMAE (pdf)
Planificare_Examen_Disertatie_iulie_2017 (pdf)
Examene diplomă / disertaţie

Această secţiune cuprinde calendarele de desfăşurare a examenelor de finalizare de studii, programarea examenelor pe săli şi comisii, componenţa comisiilor, repartizarea studenţilor pe teme şi îndrumători. Selectaţi din meniul de mai jos facultatea/departamentul de interes, apoi din partea stângă a paginii puteţi descărca documentele respective.